+48 606 985 452 agnieszka@dunski.net

Om mig

Mit navn er Agnieszka Pietrzak. Jeg er uddannet Cand. Mag. i den danske sprogvidenskab fra Adam Mickiewicz Universitet i Poznan og tolk (engelsk og dansk) fra Københavns Universitet. Mit speciale er teknik, medicin, økonomi, business, EU, aftaler. Jeg oversætter fra dansk/ engelsk/ polsk til dansk/ engelsk/ polsk. Jeg påtager mig dog også gerne oversættelsesopgaver fra henholdsvis tysk, svensk og norsk til dansk og omvendt.

Oversættelse afregnes sædvanligvis ud fra antallet af ord i målteksten. Dog kan det særskilt aftales at afregne på anden vis. Prisen vil afhænge af bl.a. emneområde og sværhedsgrad, leveringsformat og deadline.